Fagligpolitisk ansvarlig

Joakim Damian Gebhardt

Joakim Damian Gebhardt

Jeg heter Joakim Damian Gebhardt og er 9. kandidat for Ullensaker Arbeiderparti. Jeg er 32 år, har samboer og to små barn. Jeg bor på Nordby på Jessheim. Jeg er utdannet rørlegger, men jobber i dag i tariffavdelinga i Fellesforbundet, som er det største LO-forbundet i privat sektor.

Gjennom flere år som tillitsvalgt i byggebransjen, har jeg på nært hold sett hvordan useriøse arbeidsgivere tar i fra vanlige arbeidere levebrød og trygghet i og utenfor jobb. Jeg har også sett hvor viktig det er å ha politiske partier som er villige til å stille krav og jobbe for et velfungerende arbeidsliv. Dette er min motivasjon for å engasjere meg politisk, og jeg mener at det er viktig at vi har folk i politikken som vet hvor ”skoen trykker”.

Jeg ønsker å jobbe for at vi skal ha et trygt og godt arbeidsliv i Ullensaker. Jeg mener Ullensaker bør bruke sin innkjøpsmakt til å stille krav om ordna lønns- og arbeidsforhold for de som skal utføre arbeid for kommunen. Ullensaker bør stille krav om at det satses på lærlinger og fagarbeidere. Fagkompetanse og kvalitet skal være viktigere enn lavest mulig pris. I tillegg må Ullensaker kommune som arbeidsgiver må jobbe for faste ansettelser og for å få vekk ufrivillig deltid. Trygghet i arbeidslivet gir trygghet i hverdagen!

Jeg håper du stemmer på meg og Arbeiderpartiet 9. september.