Sekretær

Carl Otto Saugen

Carl Otto Saugen

Jeg heter Carl Otto Saugen, er 62 år, gift og har vært bosatt på Jessheim i litt over 20 år. Vi har 3 voksne barn som er godt i gang med voksenlivet. Jeg har en bachelor innen elektronikk og har all yrkeserfaring fra elektronikkindustrien i Norge og Sverige.

Grunnlaget for et godt voksenliv legges i barne- og ungdomstiden. Vi skylder våre unge et bedre tilbud enn det de får fra kommunen i dag. Vi skylder også våre unge å ta klima på alvor. De skal arve konsekvensene av de valgene vi voksne gjør i dag.

Uten nye inntekter for Ullensaker kan vi ikke opprettholde velferdstilbudet vi har og vi kan ikke styrke tilbud der hvor det er nødvendig, som i skole, helse og omsorg. Jeg er for at vi innfører næringsskatt. Da kan de store næringsaktørene gi litt tilbake for den belastningen økt trafikk, støy og forurensning medfører for våre innbyggere. Arbeidsgivere i kommunen er dessuten tjent med at kommunen er attraktiv å bosette seg gjennom gode tjenester. Jeg er glad for at Arbeiderparti garanterer at vi ikke skal innføre eiendomsskatt på boliger i Ullensaker.

Jeg ønsker Ingen tredje rullebane. Jeg vil at Ullensaker kommune skal bruke all vår kraft til å flytte trafikk fra fly til bane, og jobbe for dobbeltspor i regionen. Det vil bedre klimaet og gjøre livet enklere for pendlere.

Jeg håper vi du stemmer på meg og Arbeiderpartiet ved valget 9. september!