Nestleder

Reidar Hansen

Reidar Hansen

Jeg er 65 år, bor på Borgen og er pensjonist
Jeg brenner for at alle skal med, slik at alle innbyggere kan leve et aktivt verdig liv uansett alder, helsesituasjon, legning, evner eller etnisitet.

Jeg ønsker en utvikling av kommunen i balanse mellom vekst for nye innbyggere og vern om friområder og matjord.

Og jeg er svært opptatt av at den frivillige idretten i hele kommunen har anlegg så barn og unge kan drive fysisk aktivitet der de bor.

Sitter i HOVEDUTVALG FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG