Sekretær

Per-Egil Hagelia

Per-Egil Hagelia

Jeg heter Per Hagelia, er bosatt på Sand og er 7. kandidat for Ullensaker Arbeiderparti ved høstens valg. Jeg er 36 år, gift og har to flotte barn. De siste 10 årene har jeg jobbet for JYSK, der jeg har hatt ulike roller gjennom årene. I dag er jeg kundekonsulent og er valgt inn som verneombud for JYSK Norges hovedkontor.

Jeg er motivert av å bygge broer og ha en god dialog for å fremme så gode løsninger som mulig for Ullensakers innbyggere. Mine viktigste saker er gode lokalmiljø og et åpent og levende lokaldemokrati. Jeg brenner særlig for saker som omhandler barn og unge sin oppvekst, både lokalt og nasjonalt.

Ullensaker har i en årrekke vært blant de store vekstkommunene i Norge, medaljens bakside er at unike naturområder og kulturskatter kan bli tapt for fremtidige generasjoner om denne veksten ikke gjøres så bærekraftig som mulig. Gjennom dette ønsker jeg å være med på å legge til rette for at fremtidens barn og unge kan få oppleve de unike naturperlene som Ullensaker kommune har å tilby.

Jeg håper du vil stemme på meg og Arbeiderpartiet ved valget i Ullensaker.