Ordfører

Eyvind J. Schumacher

Eyvind J. Schumacher

Bli bedre kjent med Eyvind J. Schumacher:

Jeg er en småbarnsfar og miljøkonsulent som vil jobbe for en mer bærekraftig utvikling i Ullensaker, med fokus på å forbedre velferdstilbudet til innbyggerne og samtidig få økonomien på fote igjen. Ullensaker kommune skal ha plass til alle aldersgrupper. Leiligheter og fortetting må i større grad kun skje i sentrum. Øvrig vekst må være tilrettelagt barnefamilier. Eldre og syke må få tilbud om omsorgsbolig eller sykehjemsplass i Ullensaker. Ingen skal sendes ut av kommunen for å få dette. Barn må få tettere oppfølging og flere lærere i skolen. Ullensaker Arbeiderparti vil ikke være med de borgerlige på et eneste kutt som går utover tilbudet til innbyggerne.