Gruppeleder

Bjørn Berg

Bjørn Berg

Jeg heter Bjørn Berg (56 år). Er gift og har to voksne barn. Jeg bor på Sand på 21. året og jobber som Country Manager for DS Smith Packaging UK.

Jeg stiller til valg for Ullensaker Arbeiderparti fordi jeg ønsker å være med på å få orden på økonomien til Ullensaker kommune. Dagens situasjon er urovekkende. Agenda Kaupang har konkludert med at Ullensaker har «svake finanser, stor lånegjeld og lite oppsparte midler». Et langt liv i næringslivet har lært meg at dette ikke en noen god attest og en bærekraftig løsning. Fremfor å kutte 240 millioner i innbyggernes velferd de neste tre årene, som Høyre og Frp ønsker, så vil Arbeiderpartiet øke inntekten og styrke velferden. Det fortjener innbyggerne i kommunen.

Jeg er opptatt av at de daglige gjøremålene skal fungere til det beste for kommunens innbyggere. Vi må skape gode og sunne oppvekstvilkår for våre unge og vi må tilrettelegger gode løsninger for de eldre med god seniorpolitikk.

Jeg har de siste årene vært svært aktiv i Organisasjonen «Nei til 3 rullebane». Jeg er for utvikling av Ullensaker, men klarer ikke helt å se at vi har behov for en ekstra rullebane på nåværende tidspunkt. Jeg er mot å bruke over 20 milliarder på å gjøre deler av Ullensaker ubeboelige, øke støyen og ødelegge verneverdige områder. Jeg håper å kunne ta med meg mitt engasjement for denne saken inn i kommunestyret.

Jeg mener Ullensaker er best tjent med et RÖDT STYRE MED BLÅE TALL, enn BLÅ- BLÅTT STYRE MED RÖDE TALL. Godt valg!