Representant

Beathe Christensen

Beathe Christensen

Jeg er 48 år, tilflytter til Ullensaker fra Oslo i 1998, og stiller til valg på 12. plass ved valglisten for Ullensaker Arbeiderparti. Jeg har sittet åtte år i Ullensaker kommunestyre og de siste fire årene har jeg vært fraksjonsleder i hovedutvalg for helse og sosial. Der har jeg har kjempet for rettferdighet og gode løsninger for unge, eldre, psykisk utviklingshemmede, de med psykisk lidelse, barnevernsbarna og ikke minst pårørende til de som mottar omsorgstjenester fra Ullensaker kommune.

Jeg jobber til daglig som helseadministratør innen psykisk helsevern for barn og unge ved Ahus, og er brennende opptatt av de unges oppvekstkår. Mine erfaringer har lært meg viktigheten av å alltid huske på de unges perspektiv inn i «voksen verdenen».

De neste fire årene håper jeg å kunne fortsette å kjempe for at de som bruker helse- og omsorgstjenester og deres pårørende får den hjelpen de trenger. Alle som har behov for det skal få hjelp på rett sted, til rett tid. Min leveregel er fortsatt: Gjør din plikt og krev din rett. Godt valg.