Representant

Unni Lisbeth Lundberg

Unni Lisbeth Lundberg

Jeg heter Unni Lisbeth Lundberg (Bettan) og er 8. kandidat for Ullensaker Arbeiderparti ved valget 9.september. Jeg er 64 år – født og oppvokst på Jessheim og bosatt på Kløfta. Jeg er gift og har to voksne barn og tre barnebarn. Til daglig jobber jeg som styrer i Bakke barnehage, hvor jeg er opptatt av tidlig innsats for å utjevne forskjeller slik at alle barn skal få den aller beste starten i livet. For meg er det viktig å inspirere barn til å ta vare på omgivelsene sine og hverandre i tillegg til å kunne ta vare på seg selv.

Jeg er glødende opptatt av lagbygging og har vært aktiv både som utøver, trener, oppmann og i andre tillitsverv i både Ull-Kisa og Kløfta IL. Jeg har erfart at lag og foreninger er utmerkede arenaer for å skape bånd på tvers av sosiale og kulturelle forskjeller. Nå ser jeg at lagene våre og kulturarenaene våre ikke gjenspeiler befolkningssammensetningen lenger. Derfor vil jeg arbeide for at alle skal med og at likestilling og inkludering er grunnleggende verdier som vi som politikere premierer.

Jeg tror at alt henger sammen med alt, derfor er jeg samfunnsengasjert og som lagspiller ønsker jeg å være med på å gjøre en forskjell i Ullensaker ved å delta aktivt på laget til Arbeiderpartiet.

I en kommune som vokser så raskt som Ullensaker, er det spesielt viktig at alle barna i samme nabolag går på samme skole, derfor er jeg i mot privatisering og sentralisering av skolene hvor andre hensyn enn bostedsadresse styrer hvor barna går. Jeg vil arbeide for at skolen blir sentrum for alle i bomiljøet. Våre løsninger må inkludere foreldre- og besteforeldregenerasjonen for å skape trygghet og tilhørighet, frivilligheten skal få benytte våre skoler som nærmiljøsentre.

Jeg er spesielt opptatt av «det grønne skiftet" og at det skal gi et positivt løft for utviklingen av både byen vår og grendene i hele Ullensaker. Jeg mener at uttrykket: «Først skaper vi miljøet og deretter skaper miljøet oss» må tas på alvor! Jeg vil arbeide for en bærekraftig utvikling hvor kommunen går foran og likestiller bærekraft og økonomi i sine egne bygg og byggeprosjekter med smarte og framtidsretta løsninger. Jeg vil arbeide for å binde bygda sammen for syklister og etablere bysykkelordning.

Som fagorganisert er det viktig for meg at vi har trygge og spennende arbeidsplasser. Jeg vil arbeide for en reduksjon i bruken av midlertidig ansettelser og for en vikarordning med faste hele stillinger for de som ønsker det.

Håper du stemmer på meg og Arbeiderpartiet 9. september!