Ullensaker: Må kutte 240 millioner

Høyre og Frp skjønnmaler situasjonen

Varaordfører i Ullensaker, Willy Kvilten, fra Høyre skriver i sitt leserinnlegg i RB 12. juni at økonomien i kommunen er god. Dette er nok en versjon av virkeligheten som føles behagelig for Høyre og FrP, og som passer i et valgår, men den stemmer dårlig overens med objektive fakta. Både Ullensakers rådmann og konsulteselskapet Agenda Kaupang har slått fast at Ullensaker er i en «krevende økonomisk situasjon». I Kommunal Rapport sitt kommunebarometer for 2018 ble Ullensakers økonomi rangert på 378. plass av 433 kommuner i Norge. Dette er faglige og uavhengige kilder, uten politiske motiver.

Prognosene viser at Ullensaker er i ferd med å gå i underskudd for andre år på rad, og drastiske innsparingstiltak er planlagt de neste årene. For at kommunen skal unngå å havne på statens fy-liste over økonomi, ROBEK-listen, så må Ullensaker kutte minst 240 millioner i tjenester til innbyggerne de neste tre årene. Dette skal altså skje i en tid hvor grunnskolen i Ullensaker får 35 millioner mindre i året enn gjennomsnittet i sammenlignbare kommuner. Arbeiderpartiet har i lang tid advart mot at dette kan gi utslag i et dårligere læringsmiljø i skolen. De seneste undersøkelsene viser at tallene på mobbing øker kraftig og som følge av innsparingene må skoleklasser slås sammen, på tross av foreldre og læreres protest. Tiden er inne for å styrke skolen med flere lærere og mer ressurser, ikke kutte.

Eldre sendes ut av kommunen 

Også innen helsetjenester og eldreomsorg er det negative signaler. Befolkningen på Kløfta mister sitt helsestasjonstilbud og kommunen ligger under normen for antall helsesykepleiere. På grunn av mangel på sykehjemsplasser i Ullensaker må eldre sendes langt ut av kommunen for å få en plass, og satsningen på demensomsorg er kraftig redusert. På tross av det flotte været hadde ikke demensavdelingen på Gjestad ressurser til å ta med beboerne utenfor døren i løpet av påsken. Alt dette og mye mer er symptomer på konsekvensene av en dårlig kommuneøkonomi.

Det blir hevdet at merforbruket i helse- og omsorgsektoren det siste året kom overaskende. Vi i Arbeiderpartiet var derimot fullt klar over utfordringene og la derfor inn 13 millioner kroner mer til helse og omsorg i vårt alternative budsjettforslag. i Kommunal Rapport sitt kommunebarometer for 2018 rangerte helsetjenestene i Ullensaker på en 382. plass av blant norske kommuner. Med Ullensakers stordriftsfordeler er dette for dårlig. Vi må kunne tilby innbyggerne våre gode helsetjenester der de bor, inkludert sykehjemsplasser i vår egen kommune.

Bærekraftig vekst

Høyre og Frp har i flere år ønsket å profilere seg med å være JA-kommunen. Dette har medført et utbyggingsmønster som har tvunget frem utbygging av sosial og teknisk infrastruktur i alle deler av kommunen samtidig og i alle tjenester. Dette har vi ikke råd til lenger. Ullensaker har behov for en mer bærekraftig vekst, som gjør at vi kan vokse samtidig som vi styrker skole, helse og eldreomsorg.

Det er skremmende at Høyre og Frp ikke ønsker å ta innover seg hvilken situasjon de har styrt Ullensaker inn i. De eksterne konsulentene fra Agenda Kaupang konkluderte med dette: «Ullensaker kommune har svake finanser, lav tjenestekvalitet og et lavt kostnadsnivå i tjenestene.».

Nei til eiendomsskatt på bolig, ja til næringsskatt. 

Ullensaker Arbeiderparti vil ikke innføre eiendomsskatt på private boliger, men vi ser behovet for at næringslivet som har tjent gode penger på kommunens vekst må bidra mer gjennom en næringsskatt. Denne næringsskatten vil kunne sørge for at Ullensaker får orden på økonomien og kan styrke grunnleggende velferdstjenester. Tiden for er inne for et politisk skifte i Ullensaker. Kommunen har behov for et politisk flertall som tar den økonomiske situasjonen på alvor, og som sikrer innbyggerne de velferdstjenestene de bør kunne forvente.

Ordførerkandidat Eyvind J. Schumacher