Om Ullensaker Arbeiderparti

Ullensaker Arbeiderparti

 • v/Elin M. L'Estrange,Damvg 7, 2067 JESSHEIM

Styret

 • Elin L'Estrange er fra Ullensaker. Elin vil jobbe spesielt for å styrke yrkesfagene, få flere læreplasser og et enda bedre helsesøstertilbud på skolene i Akershus. Elin er også veldig opptatt av klima- og miljøspørsmål.

 • Ingrid Mundal

 • Jeg heter Anneli Lund Weng og er 22 år. Jeg bor og er oppvokst på Kløfta. Ved høstens valg er jeg 10. kandidat for Ullensaker Arbeiderparti. Jeg har gått sosialt arbeid ved Rønningen folkehøgskole i Oslo, studert et årsstudium med pedagogikk og begynner med bachelorgrad i vernepleie til høsten. Jeg var med på å starte opp et aktivt lokallag for Ullensaker AUF i 2015 og var leder der i to år, nå sitter jeg som studieleder i styret til Ullensaker Arbeiderparti. Som ungdomskandidat er jeg opptatt av politikk som omhandler ungdom og ønsker derfor å utvide åpningstidene til helsestasjonene i kommunen, en helsesykepleier på skolen hver dag og gratis skolemat i grunnskolen. I tillegg må vi få på plass et attraktivt ungdomshus i Jessheim sentrum. Jeg er kronisk syk og er opptatt av helsepolitikk og jeg ønsker å gi personer med nedsatt funksjonsevne gode aktivitetsmuligheter. Jeg ønsker også at det etableres et lavterskeltilbud for psykisk syke i kommunen, i tillegg ønsker jeg er større fokus på Klofta og utviklingen utenfor sentrumskjernen på Jessheim.

 • Reidar Hansen

  Jeg er 65 år, bor på Borgen og er pensjonist Jeg brenner for at alle skal med, slik at alle innbyggere kan leve et aktivt verdig liv uansett alder, helsesituasjon, legning, evner eller etnisitet. Jeg ønsker en utvikling av kommunen i balanse mellom vekst for nye innbyggere og vern om friområder og matjord. Og jeg er svært opptatt av at den frivillige idretten i hele kommunen har anlegg så barn og unge kan drive fysisk aktivitet der de bor. Sitter i HOVEDUTVALG FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG

 • Jeg heter Irene K Furulund og er 58 år. Jeg er gift, har 3 voksne barn, bor på gården ved naturperlen Sandstjern i Mogreina og stiller til valg som Arbeiderpartiets varaordførerkandidat. Jeg ble valgt inn i Kommunestyret og Formannskapet for første gang i 2015. Det har vært 4 lærerike og inspirerende år. Med fornyet tillit håper jeg å kunne fortsette å arbeide for gode bo- og oppvekstmiljø og gode tjenester for kommunens innbyggere. Jeg har 35 års yrkeserfaring i helsevesenet som farmasøyt og har også lang erfaring med frivillig organisasjonsarbeid, blant annet i Bygdekvinnelaget. Jeg liker veldig godt lange sykkelturer, å ta en tur i marka, er «litt over den gjennomsnittlige» opptatt av ivareta de små lokalsamfunnene på bygda og tar gjerne en kaffekopp og en prat i hyggelig lag.

 • Jeg heter Carl Otto Saugen, er 62 år, gift og har vært bosatt på Jessheim i litt over 20 år. Vi har 3 voksne barn som er godt i gang med voksenlivet. Jeg har en bachelor innen elektronikk og har all yrkeserfaring fra elektronikkindustrien i Norge og Sverige. Grunnlaget for et godt voksenliv legges i barne- og ungdomstiden. Vi skylder våre unge et bedre tilbud enn det de får fra kommunen i dag. Vi skylder også våre unge å ta klima på alvor. De skal arve konsekvensene av de valgene vi voksne gjør i dag. Uten nye inntekter for Ullensaker kan vi ikke opprettholde velferdstilbudet vi har og vi kan ikke styrke tilbud der hvor det er nødvendig, som i skole, helse og omsorg. Jeg er for at vi innfører næringsskatt. Da kan de store næringsaktørene gi litt tilbake for den belastningen økt trafikk, støy og forurensning medfører for våre innbyggere. Arbeidsgivere i kommunen er dessuten tjent med at kommunen er attraktiv å bosette seg gjennom gode tjenester. Jeg er glad for at Arbeiderparti garanterer at vi ikke skal innføre eiendomsskatt på boliger i Ullensaker. Jeg ønsker Ingen tredje rullebane. Jeg vil at Ullensaker kommune skal bruke all vår kraft til å flytte trafikk fra fly til bane, og jobbe for dobbeltspor i regionen. Det vil bedre klimaet og gjøre livet enklere for pendlere. Jeg håper vi du stemmer på meg og Arbeiderpartiet ved valget 9. september!

 • Vinjar Tufte

 • Åge Hamang

  Jeg heter Åge Hamang, er 76 år og bosatt på Kløfta siden 2001. Jeg er 21.kandidat for Ullensaker Arbeiderparti ved valget 2019. I mesteparten av mitt yrkesaktive liv har jeg tjenestegjort i Forsvaret, inkludert en rekke lederstillinger i inn og utland. Som følge av dette har jeg flyttet hele 14 ganger, og har kunnet observere mange kommuner og nærmiljøer på nært hold. Dette har gitt meg noe innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer bra lokalt. Ullensaker kommune vil fortsette å vokse, og jeg vil arbeide for at framtida blir så forutsigbar og trygg som mulig for alle som bor i kommunen vår. Vi må ha åpne og inkluderende prosesser, ett sant folkestyre der folk blir hørt. Spesielt er jeg interessert i barn- og ungdoms oppvekstkår, arbeidsplasser, helse og omsorg, samt trygg miljø- og boligpolitikk for alle. Jeg håper du stemmer Arbeiderpartiet 9. september.

Lokallag i Ullensaker Arbeiderparti

 • Algarheim Arbeiderlag

 • Gardermoen Arbeiderlag