Om Ullensaker Arbeiderparti

Ullensaker Arbeiderparti

 • Damvegen 7, 2067 JESSHEIM

Styret

 • Elin L'Estrange er leder i Ullensaker Arbeiderparti

 • Joakim Damian Gebhardt

  Jeg heter Joakim Damian Gebhardt og er 9. kandidat for Ullensaker Arbeiderparti. Jeg er 32 år, har samboer og to små barn. Jeg bor på Nordby på Jessheim. Jeg er utdannet rørlegger, men jobber i dag i tariffavdelinga i Fellesforbundet, som er det største LO-forbundet i privat sektor. Gjennom flere år som tillitsvalgt i byggebransjen, har jeg på nært hold sett hvordan useriøse arbeidsgivere tar i fra vanlige arbeidere levebrød og trygghet i og utenfor jobb. Jeg har også sett hvor viktig det er å ha politiske partier som er villige til å stille krav og jobbe for et velfungerende arbeidsliv. Dette er min motivasjon for å engasjere meg politisk, og jeg mener at det er viktig at vi har folk i politikken som vet hvor ”skoen trykker”. Jeg ønsker å jobbe for at vi skal ha et trygt og godt arbeidsliv i Ullensaker. Jeg mener Ullensaker bør bruke sin innkjøpsmakt til å stille krav om ordna lønns- og arbeidsforhold for de som skal utføre arbeid for kommunen. Ullensaker bør stille krav om at det satses på lærlinger og fagarbeidere. Fagkompetanse og kvalitet skal være viktigere enn lavest mulig pris. I tillegg må Ullensaker kommune som arbeidsgiver må jobbe for faste ansettelser og for å få vekk ufrivillig deltid. Trygghet i arbeidslivet gir trygghet i hverdagen! Jeg håper du stemmer på meg og Arbeiderpartiet 9. september.

 • Silje Kristine Rygland

 • Fra Harstad. Tidligere leder i AUF. Stortingsrepresentant for Troms siden 2013, og er medlem i kirke-, utdannings- og forskningskomitéen.

 • Jeg heter Anneli Lund Weng og er 24 år. Jeg er født og oppvokst på Kløfta. Jeg tar nå en bachelor i vernepleie ved OsloMet og jobber i bolig med bistand i Ullensaker og i akutt barnevernsinstitusjon. Jeg er sekretær i styret til Ullensaker Arbeiderparti og representant i kommunestyret.

 • Jalil Vahedi

 • Åge Hamang

  Jeg heter Åge Hamang, er 76 år og bosatt på Kløfta siden 2001. Jeg er 21.kandidat for Ullensaker Arbeiderparti ved valget 2019. I mesteparten av mitt yrkesaktive liv har jeg tjenestegjort i Forsvaret, inkludert en rekke lederstillinger i inn og utland. Som følge av dette har jeg flyttet hele 14 ganger, og har kunnet observere mange kommuner og nærmiljøer på nært hold. Dette har gitt meg noe innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer bra lokalt. Ullensaker kommune vil fortsette å vokse, og jeg vil arbeide for at framtida blir så forutsigbar og trygg som mulig for alle som bor i kommunen vår. Vi må ha åpne og inkluderende prosesser, ett sant folkestyre der folk blir hørt. Spesielt er jeg interessert i barn- og ungdoms oppvekstkår, arbeidsplasser, helse og omsorg, samt trygg miljø- og boligpolitikk for alle. Jeg håper du stemmer Arbeiderpartiet 9. september.

Lokallag i Ullensaker Arbeiderparti

 • Algarheim Arbeiderlag

 • Gardermoen Arbeiderlag