Om Ullensaker Arbeiderparti

Ullensaker Arbeiderparti

 • Damvegen 7, 2067 JESSHEIM

Styret

 • Elin L'Estrange er leder i Ullensaker Arbeiderparti

 • Ingrid Mundal

 • Joakim Damian Gebhardt

  Jeg heter Joakim Damian Gebhardt og er 9. kandidat for Ullensaker Arbeiderparti. Jeg er 32 år, har samboer og to små barn. Jeg bor på Nordby på Jessheim. Jeg er utdannet rørlegger, men jobber i dag i tariffavdelinga i Fellesforbundet, som er det største LO-forbundet i privat sektor. Gjennom flere år som tillitsvalgt i byggebransjen, har jeg på nært hold sett hvordan useriøse arbeidsgivere tar i fra vanlige arbeidere levebrød og trygghet i og utenfor jobb. Jeg har også sett hvor viktig det er å ha politiske partier som er villige til å stille krav og jobbe for et velfungerende arbeidsliv. Dette er min motivasjon for å engasjere meg politisk, og jeg mener at det er viktig at vi har folk i politikken som vet hvor ”skoen trykker”. Jeg ønsker å jobbe for at vi skal ha et trygt og godt arbeidsliv i Ullensaker. Jeg mener Ullensaker bør bruke sin innkjøpsmakt til å stille krav om ordna lønns- og arbeidsforhold for de som skal utføre arbeid for kommunen. Ullensaker bør stille krav om at det satses på lærlinger og fagarbeidere. Fagkompetanse og kvalitet skal være viktigere enn lavest mulig pris. I tillegg må Ullensaker kommune som arbeidsgiver må jobbe for faste ansettelser og for å få vekk ufrivillig deltid. Trygghet i arbeidslivet gir trygghet i hverdagen! Jeg håper du stemmer på meg og Arbeiderpartiet 9. september.

 • Reidar Hansen

  Jeg er 65 år, bor på Borgen og er pensjonist Jeg brenner for at alle skal med, slik at alle innbyggere kan leve et aktivt verdig liv uansett alder, helsesituasjon, legning, evner eller etnisitet. Jeg ønsker en utvikling av kommunen i balanse mellom vekst for nye innbyggere og vern om friområder og matjord. Og jeg er svært opptatt av at den frivillige idretten i hele kommunen har anlegg så barn og unge kan drive fysisk aktivitet der de bor. Sitter i HOVEDUTVALG FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG

 • Nask Kheder

 • Jeg heter Per Hagelia, er bosatt på Sand og er 7. kandidat for Ullensaker Arbeiderparti ved høstens valg. Jeg er 36 år, gift og har to flotte barn. De siste 10 årene har jeg jobbet for JYSK, der jeg har hatt ulike roller gjennom årene. I dag er jeg kundekonsulent og er valgt inn som verneombud for JYSK Norges hovedkontor. Jeg er motivert av å bygge broer og ha en god dialog for å fremme så gode løsninger som mulig for Ullensakers innbyggere. Mine viktigste saker er gode lokalmiljø og et åpent og levende lokaldemokrati. Jeg brenner særlig for saker som omhandler barn og unge sin oppvekst, både lokalt og nasjonalt. Ullensaker har i en årrekke vært blant de store vekstkommunene i Norge, medaljens bakside er at unike naturområder og kulturskatter kan bli tapt for fremtidige generasjoner om denne veksten ikke gjøres så bærekraftig som mulig. Gjennom dette ønsker jeg å være med på å legge til rette for at fremtidens barn og unge kan få oppleve de unike naturperlene som Ullensaker kommune har å tilby. Jeg håper du vil stemme på meg og Arbeiderpartiet ved valget i Ullensaker.

 • Jeg heter Anneli Lund Weng og er 24 år. Jeg er født og oppvokst på Kløfta. Jeg tar nå en bachelor i vernepleie ved OsloMet og jobber i bolig med bistand i Ullensaker og i akutt barnevernsinstitusjon. Jeg er medlemsansvarlig i styret til Ullensaker Arbeiderparti og vara i kommunestyret.

 • Åge Hamang

  Jeg heter Åge Hamang, er 76 år og bosatt på Kløfta siden 2001. Jeg er 21.kandidat for Ullensaker Arbeiderparti ved valget 2019. I mesteparten av mitt yrkesaktive liv har jeg tjenestegjort i Forsvaret, inkludert en rekke lederstillinger i inn og utland. Som følge av dette har jeg flyttet hele 14 ganger, og har kunnet observere mange kommuner og nærmiljøer på nært hold. Dette har gitt meg noe innsikt i hva som fungerer og hva som ikke fungerer bra lokalt. Ullensaker kommune vil fortsette å vokse, og jeg vil arbeide for at framtida blir så forutsigbar og trygg som mulig for alle som bor i kommunen vår. Vi må ha åpne og inkluderende prosesser, ett sant folkestyre der folk blir hørt. Spesielt er jeg interessert i barn- og ungdoms oppvekstkår, arbeidsplasser, helse og omsorg, samt trygg miljø- og boligpolitikk for alle. Jeg håper du stemmer Arbeiderpartiet 9. september.

Lokallag i Ullensaker Arbeiderparti

 • Algarheim Arbeiderlag

 • Gardermoen Arbeiderlag