Våre politikere


 • Eyvind J. Schumacher

  eyvindschumacher@hotmail.no

  31 år. Gift, og har ett barn. Utdannet «Master of Philosophy in Culture, Environment and Sustainability», ved Senter for Utvikling og Miljø på Universitetet i Oslo. Jobber som miljøkonsulent, og har også erfaring som lærer i ungdomsskolen. Jeg er glad i natur og friluftsliv og vil jobbe for bærekraftig utvikling. Ullensaker bør være en kommune det er praktisk å bo i og etablere næringsliv i, uten at det går på bekostning av miljøet. For å sikre god livskvalitet for kommunens innbyggere, er det viktig at vi tar vare på sentrale grønt-arealer hvor det er mulig å drive sport og rekreasjon. Jeg er opptatt av å sikre gode oppvekstsvilkår for alle barn og unge, med skoler der lærerne får tid til å følge opp hver enkelt elev. Sitter i HOVEDUTVALG FOR OVERORDNET PLANLEGGING

 • Irene Kristoffersen Furulund

  irefuru@online.no 478 24 950

  54 år, bosatt i Mogreina. 4.kandidat for Ullensaker Arbeiderparti 30 års yrkeserfaring som Reseptarfarmasøyt Har erfaring med frivillig organisasjonsarbeid og er for tiden medlem av sentralstyret i Norges Bygdekvinnelag Jeg er engasjert i skole- og helsepolitikk, og Natur og nærmiljø. Våre friluftsområder skal være tilgjengelig for alle Jeg ønsker å opprettholde dagens grendeskoler. Dette er viktig for å gi gode rammer for trygge og gode oppvekst- og bomiljø i de små lokalsamfunnene i kommunen Min drøm er at alle barn og unge i Ullensaker skal få tilrettelagte arealer for allsidig fysisk aktivitet i sitt nærmiljø Sitter i HOVEDUTVALG FOR OVERORDNET PLANLEGGING

 • Arne Arnesen

  Jeg er engasjert og sporty pensjonist som er bosatt på Kløfta. Jeg har mange års erfaring som seksjonsleder i Stortingets administrasjon. Har lang erfaring med fagforeningsarbeid, hvorav flere år som fagforeningsleder. I tillegg har jeg vært leder av Kløfta idrettslag og Kløfta Arbeiderlag. Var medlem av Kommunestyret på 90 tallet, tok en pause, ble innvalgt igjen 2011. I denne perioden har jeg i tillegg til kommunestyret, møtt i Hovedutvalget for overordnet planlegging og Næringskomiteen. Jeg er opptatt av kommuneøkonomi, barn og unges oppvekstsvilkår og gode friluftsområder. Ullensaker er en presskommune og jeg mener det er viktig å ta vare på grøntområdene rundt tettstedene i kommunen. Sitter i HOVEDUTVALG FOR OVERORDNET PLANLEGGING

 • Lena Lund

  lena.lund@online.no 902 67 231

  HOVEDUTVALG FOR SKOLE OG BARNEHAGE

 • Asbjørn Gundersen

  ag1951@online.no 901 70 850

  HOVEDUTVALG FOR TEKNISK, IDRETT OG KULTUR

 • Anjum Sarwar Mohammad

  HOVEDUTVALG FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG

 • Beathe Christensen

  christensenbeathe@gmail.com 959 32 599

  44 år, medlem av hovedutvalg for helse og omsorg i Ullensaker. Kommunestyrerepresentant i inneværende periode for Ullensaker Arbeiderparti. Sitter i styret for Ullensaker Arbeiderparti som kvinnekontakt. Mor til to gutter på henholdsvis 17 og 21 år. Samboer på 24. året. Tilflytter Jessheim samme året som Gardermoen åpnet, 1998. Opprinnelig født og oppvokst i Groruddalen, Oslo. Jobber som prosjektleder i en nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse. Og her ser jeg ofte de utfordringer man som pårørende og bruker av helsetjenester i kommunen og spesialisthelsetjeneste møter. Bor du i Ullensaker så skal du få det tilbudet du trenger, og bli hørt, uavhengig av kjønn, minoritet, lommebok, diagnose og så videre. Unga vokser til, og det går stort sett bra med de fleste, men det vil alltid være noen som faller utenfor, og da er det vår plikt i et felleskap å ta ansvar. Som lokalpolitiker er jeg opptatt av å synliggjøre det som er bra, men også tilrettelegge for at de som har utfordringer, får den hjelpa de trenger, når de trenger det, og så var det dette med prioriteringer av felles tjenester. Jeg vil at offentlige tjenester skal være gratis og at tilbud skal gå til alle uavhengig av lommebok, kjønn, minoritet, helse og så videre. Leveregel: ”Gjør din plikt, krev din rett” Sitter i HOVEDUTVALG FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG

 • Magnus Bengtsson

  magnus_95@live.no 902 56 388

  Jeg er 20 år, kommer fra Jessheim og er ungdomskandidat for Ullensaker Arbeiderparti. Sitter i kommunestyret og er medlem av hovedutvalg for skole og barnehage. Har gjennomført førstegangstjenesten i luftforsvaret og studerer nå til en bachelor i politisk økonomi. Jeg er engasjert i skole, rettferdighet og helsepolitikk. Jeg mener det er viktig å prioritere skole slik at fremtiden blir trygg og god. Da er det også viktig å verne om kommunens friluftsområder, så også fremtiden kan nyte Ullensaker sine grønne områder. Drømmer om å bo i en kommune jeg kan være stolt av. En kommune som er inkluderende, bidrar til et trygt og godt miljø og som ser på barn og unge som fremtiden. Sitter i HOVEDUTVALG FOR SKOLE OG BARNEHAGE

 • Karen Marie Håkonsen

  Jeg er 24 år, kommer fra Kløfta og er ungdomskandidat for Ullensaker Arbeiderparti. Jeg har en bachelor i Politikk, økonomi og filosofi og er for tiden sykepleierstudent. Jeg er engasjert i likestilling, skole og helsepolitikk. Jeg brenner også for at vi skal verne kommunens friluftsområder ved å sette en markagrense. Min drøm er å kunne jobbe som sykepleier i et trygt offentlig helsevesen med fokus på hvert enkelt menneske og deres livskvalitet. Sitter i HOVEDUTVALG FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG

 • Reidar Hansen

  Jeg er 65 år, bor på Borgen og er pensjonist Jeg brenner for at alle skal med, slik at alle innbyggere kan leve et aktivt verdig liv uansett alder, helsesituasjon, legning, evner eller etnisitet. Jeg ønsker en utvikling av kommunen i balanse mellom vekst for nye innbyggere og vern om friområder og matjord. Og jeg er svært opptatt av at den frivillige idretten i hele kommunen har anlegg så barn og unge kan drive fysisk aktivitet der de bor. Sitter i HOVEDUTVALG FOR HELSEVERN OG SOSIAL OMSORG

 • Per-Egil Hagelia

  450 87 956

  HOVEDUTVALG FOR SKOLE OG BARNEHAGE

 • Britt O. Knutsen

  britt.knutsen@hotmail.com 901 37 458
 • Toril Håkonsen

  Jeg er 45 år og bor på Kløfta. Jeg er gift med Tor og mamma til tre barn som har vokst opp på Kløfta. Jeg er sykepleier med et brennende hjerte for eldreomsorgen, folkehelse og god oppvekst. For meg er gode offentlige, og individuelt tilpassede helsetjenester viktig. Jeg er opptatt av å styrke eldreomsorgen i kommunen vår. Det skal være godt å bli gammel i Ullensaker! Grunnlaget for et godt liv legges allerede i starten. Jeg mener barn og unge i kommunen vår fortjener en mye bedre skole, tryggere skoleveier og større muligheter for fritidsaktiviteter. Sitter i HOVEDUTVALG FOR TEKNISK, IDRETT OG KULTUR

 • Linda Katrine Tveit

  HOVEDUTVALG FOR SKOLE OG BARNEHAGE Linda er for tilfelle opptatt med studier i Oxford.

 • Saif Ur Rehman