Representant

Lars Fjærli Hjetland

Lars Fjærli Hjetland

Jeg heter Lars Fjærli Hjetland og er 5. kandidat for Ullensaker Arbeiderparti ved valget 9. september. Jeg er 29 år, er gift og har to små barn og bor i Kverndalen på Jessheim. Til daglig jobber jeg som leder for fagavdelingen i Actis - Rusfeltets samarbeidsorgan. Der forsøker jeg å bidra til bedre forebygging, behandling og et mer verdig liv for de som sliter med rus.

Jeg har alltid vært drevet av å gjøre noe meningsfylt. Enten det er å jobbe for bedre rusomsorg eller å være fotballtrener for barn og ungdom. Det viktigste i livet må være det viktigste i politikken. Politikken er ikke til for politikerne, men for å hjelpe de som trenger det mest og for å bidra til å gjøre folks hverdag bedre.

En ny rapport viser at flere elever mobbes i Ullensaker enn i resten av landet, og at skolene i Ullensaker i for liten grad avdekker mobbingen. Dette er alvorlig. Samtidig får skolen i Ullensaker 35 millioner mindre i året enn snittet i sammenlignbare kommuner. Mindre ressurser gir dårligere oppfølging. Jeg og Arbeiderpartiet vil styrke skolen med flere lærere og flere helsesykepleiere. Det vil bidra til mestring og vil motvirke mobbing.

Jeg håper du stemmer Arbeiderpartiet i Ullensaker 9. september.