Representant

Eva Margrethe Gullichsen

Eva Margrethe Gullichsen

Jeg heter Eva Gullichsen, er 65 år og bosatt på Sand. Ved høstens valg er jeg 18. kandidat for Ullensaker Arbeiderparti. Jeg har mer enn 40 års yrkeserfaring som administrativ medarbeider og saksbehandler, med hovedvekt på økonomi. Jeg har bred erfaring fra frivillig organisasjonsarbeid, og er for tiden medlem av menighetsrådet i Hovin Menighet, samt leder av Ullensaker Kirkelige Fellesråd. I tillegg er jeg nestleder i Kontrollutvalget i kommunen.

Jeg er genuint opptatt av plan- og økonomisaker, men under dette ligger selvsagt et stort engasjement for innbyggernes ve og vel. Uten gode planer og god økonomi lykkes ikke Ullensaker med å gi innbyggerne en skole for mestring, en helsetjeneste som stiller opp når du trenger det eller en eldreomsorg som gir livsglede. Jeg frykter for konsekvensene når Ullensaker skal kutte 240 millioner de neste tre årene.

Jeg vil kjempe for å opprettholde og styrke dagens grendeskoler. Det anser jeg viktig for å gi gode rammer for trygge og gode oppvekst- og bomiljøer i hele kommunen.

Stem Arbeiderpartiet ved valget 9. september.