Representant

Britt O. Knutsen

Britt O. Knutsen

Jeg er Britt O. Knutsen, er 55 år og er født og bosatt på Jessheim. Ved høstens valg er jeg 4.kandidat for Ullensaker Arbeiderparti. Jeg har bodd rundt omkring i Norge og Sverige i forbindelse med utdannelse og jobb, men flyttet tilbake til Jessheim etter vi fikk barn for å være nær familien. Jeg jobber nå med IT i Avinor.

Jeg er ikke engasjert i politikk og i Arbeiderpartiet på grunn av enkeltsaker, men på grunn av verdigrunnlag og ideologi. Jeg har alltid vært opptatt av rettferdighet, og at alle skal ha en frihet til å kunne oppnå sine drømmer uavhengig av etnisitet, religion, seksuell legning eller foreldrenes utdanning og lønn.

Konkrete politiske områder som engasjerer meg spesielt er skole- og kulturpolitikk. Jeg har tidligere vært sterkt engasjert i korpsmiljøet og det har lært meg viktigheten av kultur som en arena for mestring og tilhørighet.

Et viktig prinsipp for meg er at vi ikke skal privatisere grunnleggende velferdsordninger, som skole og helsetjenester. Privatisering skaper økt ulikhet i helse og svekker muligheten til at barn og unge kan bli akkurat det de vil og kan.

Ullensaker er en attraktiv tilflytningskommune med nærhet til Oslo, og jeg vil jobbe for at Ullensaker skal ha gode fellesskapsløsninger til både nåværende og fremtidens innbyggere.

Jeg håper du vil stemme på meg og Arbeiderpartiet ved valget 9. september.