Nei til salg av barnehagene våre

Ullensaker Arbeiderparti vil ha trygge barnehageplasser. Vi støtter foreldrene som kjemper mot nedleggelse av de kommunale barnehagene.

Det borgerlige flertallet i Ullensaker vurderer å legge ned fem av de sju kommunale barnehagene i kommunen. Ullensaker Arbeiderparti støtter foreldrene, FAU og de barnehageansatte, og vil kjempe mot nedleggelse av barnehager.

- Foreldre ringer meg og sender meldinger. De er bekymret for å miste plassene sine og for at barna skal måtte skifte barnehage. Jeg tror mange opplever utrygghet, sier gruppeleder i Ullensaker Arbeiderparti, Janka Holstad.

Etter 14 år med borgerlig styre har Ullensaker nesten ingen kommunale barnehager igjen. Nå vurderer de borgerlige partiene å legge ned noen av de siste kommunale barnehagene.

- Foreldre som ønsker det bør kunne velge en kommunal barnehage. Det er populære barnehager med høy trivsel og flinke ansatte med solid pedagogisk bakgrunn. Jeg forstår godt at foreldrene er frustrert, sier Holstad.

Støtt oppropet mot barnehagenedleggelser her: https://www.opprop.net/nei_til_nedleggelse_av_kommunale_barnehager_i_ullensaker_kommune

Arbeiderpartiet støtter foreldrene og sier nei til salg av barnehagene våre.