Våre ti hovedsaker for Ullensaker

Ullensaker Arbeiderpartis kandidater valget 2019

10 hovedsaker for Ullensaker Arbeiderparti 

ULLENSAKER KAN BEDRE

Arbeiderpartiet mener Ullensaker kan bedre. Vi vil ta over styringen av kommunen for å styrke velferden, få orden på økonomien og bygge sterkere fellesskap. Vi vil ha en bærekraftig vekst som setter innbyggerne i sentrum.  

1. FÅ ORDEN PÅ ØKONOMIEN

God velferd er avhengig av god kommuneøkonomi. De neste tre årene vil Høyre og Frp kutte 240 millioner i Ullensaker. Vi har en annen plan. Vi vil få orden på økonomien gjennom bærekraftig vekst, næringsskatt og kutt i konsulentbruk og politikerlønninger.

2. GOD OPPVEKST FOR ALLE BARN OG UNGE

En god barndom varer hele livet. Arbeiderpartiet vil satse på barnehagene og fellesskolen gjennom tidlig innsats, flere pedagoger og lærere, og ved å innføre gratis skolemat. Vi vil ha et bedre SFO med leksehjelp og fritidstilbud.

3. TRYGT OPPVEKSTMILJØ

Det skal være trygt å vokse opp i Ullensaker. Vi vil styrke fritidstilbud og idrett, etablere ungdomshus i Jessheim sentrum, og innføre kulturkort for ungdom. Vi vil styrke utekontaktene, ansette flere helsesykepleiere og utvide åpningstidene i skolehelsetjenesten.

4. BEDRE ELDREOMSORG

Det skal være godt å bli eldre i Ullensaker. Vi vil styrke hjemmetjenestene slik at folk kan bo hjemme så lenge de ønsker. Vi vil bygge flere omsorgsboliger og sykehjemsplasser, slik at ingen eldre blir sendt til andre kommuner.

5. EN HELSETJENESTE SOM SER DEG

Vi vil styrke helsestasjonene med flere ansatte, og sikre at alle nye foreldre får hjemmebesøk av jordmor og helsesykepleier. Vi vil etablere et lavterskelsted for psykisk helse. Pårørende må sikres bedre hjelp og støtte gjennom en egen koordinator.

6. ET ANSTENDIG ARBEIDSLIV

Vi vil rydde opp i useriøsitet i arbeidslivet. Alle leverandører kommunen bruker skal møte krav om anstendig lønn og arbeidsforhold, fagarbeidere og flere lærlinger. Ansatte i Ullensaker kommune må få tilbud om faste, hele stillinger.

7. BALANSERT VEKST OG GODE BOMILJØER

Vi vil ha en bærekraftig vekst som setter innbyggerne i sentrum. Da trengs det flere boliger for barnefamilier og økt fokus på bokvalitet i byggeprosjekter. Vi vil ta vare på natur, grønt områder og dyrka mark. For å skape gode bomiljøer i hele kommunen.

8. NEI TIL TREDJE RULLEBANE

Hovedflyplassen har vært viktig for Ullensaker og bidrar til utvikling og arbeidsplasser. Dagens planer om en tredje rullebane vil føre til økt støy, forurensing og usikkerhet for mange innbyggere. Derfor vil Arbeiderpartiet jobbe aktivt mot en tredje rullebane i Ullensaker.

9. TRYGGE ARBEIDSPLASSER

Ullensaker har Akershus’ høyeste arbeidsledighet. Vi vil styrke arbeidet med å få nye og mer varierte arbeidsplasser til Ullensaker.

10. NEI TIL EIENDOMSSKATT PÅ BOLIGER  

Arbeiderpartiet garanterer at det ikke blir innført eiendomsskatt på boliger i Ullensaker om vi vinner valget.